Молебен об успешной медицинской операции к вмч. и целителю Пантелеимону

Здесь вы можете подать Записку на Молебен (молитвенное прошение) об успешной медицинской операции, о доровании здоровье, терпения больному, о вразумлении и помощи врачам. Чтобы о вас вознеслась сугубая монастырская молитва у мощей великомученика и целителя Пантелеимона. Гарантом своевременной доставки записок является Православная соцсеть «Елицы»


Молебен об успешной медицинской операции
Поставить свечу
Вы можете добавить свечи к вашей записке
Поставить маленькую свечку
100 Р
0 шт.
Поставить среднюю свечку
200 Р
0 шт.
Поставить большую свечку
300 Р
0 шт.
Итого к оплате
0

 

Заказывая молебен, не забывайте и о том, что самое важное - это личное молитвенное участие.

Церковное поминовение - это сильнейшая поддержка личной молитвы, но только в том случае, если личная молитва имеется.

 

Моли́тва вмч. Пантелеимону об успешной медицинской операции, о помощи врачующим


О вели́кий Христо́в уго́дниче и пресла́вный целе́бниче, великому́чениче Пантелеи́моне!

Душе́ю на Небеси́ Престо́лу Бо́жию предстоя́й и триипоста́сныя Его́ сла́вы наслажда́яйся,

те́лом же и ли́ком святы́м на земли́ в Боже́ственных хра́мех почива́яй

и да́нною ти́ свы́ше благода́тию разли́чная чудеса́ источа́яй,

при́зри ми́лостивным твои́м о́ком на предстоя́щия лю́ди,

честне́й твое́й ико́не уми́льно моля́щияся

и прося́щия от тебе́ целе́бныя по́мощи и заступле́ния:

простри́ ко Го́споду Бо́гу на́шему те́плыя твоя́ моли́твы

и испроси́ душа́м на́шим оставле́ние согреше́ний.

Се́ бо мы́, за беззако́ния на́ша не сме́юще возвести́ очеса́ на́ша к высоте́ небе́сней,

ниже́ вознести́ гла́с моле́бный к Его́ в Божестве́ непристу́пней сла́ве,

се́рдцем сокруше́нным и ду́хом смире́нным тебе́,

хода́тая ми́лостива ко Влады́це и моли́твенника за ны́, гре́шныя,

призыва́ем, я́ко ты́ прия́л еси́ благода́ть от Него́ неду́ги исцеля́ти

и стра́сти отгоня́ти. Тебе́ у́бо про́сим: не пре́зри на́с, недосто́йных,

моля́щихся тебе́ и твоея́ по́мощи тре́бующих.

Бу́ди на́м в печа́лех уте́шитель, в неду́зех лю́тых стра́ждущим вра́ч,

напа́ствуемым ско́рый покрови́тель, очесе́м неду́гующим прозре́ния да́тель,

ссу́щим и младе́нцем ско́рый предста́тель и исцели́тель:

исхода́тайствуй все́м вся́, я́же ко спасе́нию поле́зная,

я́ко да твои́ми ко Го́споду Бо́гу моли́твами получи́вше благода́ть и ми́лость,

просла́вим все́х благи́х Исто́чника и Даропода́теля Бо́га,

Еди́наго в Тро́ице Святе́й сла́вимаго Отца́ и Сы́на

и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

 

Акафист великомученику Пантелеимону

 

Конда́к 1.

Избра́нный страстоте́рпче Христо́в и врачу́ благода́тный,

ту́не подая́й неду́гующим исцеле́ния, пе́сньми восхваля́ем тя́, засту́пника на́шего.

Ты́ же, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду,

от вся́ких бе́д и боле́зней свобожда́й на́с, любо́вию тебе́ зову́щих:

Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

 

И́кос 1.

А́нгела земна́го и небе́снаго челове́ка ве́мы тя́, сла́вный Пантелеи́моне:

а́нгельскою бо непоро́чностию и му́ченичеством укра́шен,

пресели́лся еси́ от земли́ на Не́бо,

иде́же со а́нгелы и все́ми святы́ми предстоя́ Престо́лу Го́спода сла́вы,

моли́ся о на́с, земны́х, почита́ющих тя́ зва́нии си́ми:

Ра́дуйся, све́тлосте благоче́стия; ра́дуйся, пресла́вный свети́льниче Це́ркви.

Ра́дуйся, му́чеников пречестны́х украше́ние;

Ра́дуйся, ве́рных в непоколеби́мом терпе́нии утвержде́ние.

Ра́дуйся, ю́ности преизря́дная похвало́;

Ра́дуйся, побо́рниче Христо́в, в му́жестве неодоле́нный.

Ра́дуйся, произра́стший в ми́ре, преми́рен яви́выйся;

Ра́дуйся, а́нгеле во пло́ти, превосходя́й сме́ртных.

Ра́дуйся, небожи́телю всеблаже́нный;

Ра́дуйся, Боже́ственнаго ра́зума вмести́лище.

Ра́дуйся, и́мже ве́ра возвы́сися; ра́дуйся, и́мже пре́лесть низложи́ся.

Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

 

Конда́к 2.

Ви́дя тя́ Влады́ка сосу́д избра́н, возлюби́ души́ твоея́ добро́ту.

Ты́ бо земну́ю вся́кую сла́дость и сла́ву презре́в,

венце́м му́ченическим возжеле́л еси́ украси́тися,

уя́звлен Боже́ственною любо́вию, и вдохнове́нно поя́: Аллилу́иа.

 

     И́кос 2.

Ра́зум богодухнове́н име́я, о до́блий вои́телю Пантелеи́моне,

изуми́л еси́ царя́ Максимиа́на му́жеством души́ твоея́ и словесы́,

и́миже дерзнове́нно пропове́дал еси́ Христа́.

Те́мже похваля́юще дерзнове́ние твое́, глаго́лем ти́ си́це:

Ра́дуйся, угро́зы Максимиа́на презре́вый;

Ра́дуйся, сове́том нечести́вых не покори́выйся.

Ра́дуйся, насажде́ние и́стиннаго богопочита́ния;

Ра́дуйся, искорене́ние де́монскаго служе́ния.

Ра́дуйся, неи́стовства мучи́телей изобличи́телю;

Ра́дуйся, и́дольския пре́лести низложи́телю.

Ра́дуйся, разгна́вый нечести́вых собо́рища;

Ра́дуйся, премени́вый тле́нная на Небе́сная.

Ра́дуйся, собесе́дниче невеще́ственных А́нгелов;

Ра́дуйся, сликовствова́телю многострада́льных святы́х.

Ра́дуйся, и́мже сатана́ посрами́ся; ра́дуйся, и́мже Христо́с просла́вися.

Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

 

Конда́к 3.

Си́лою Вы́шняго, дарова́нною тебе́,

и кре́пким терпе́нием твои́м обезси́лил еси́ мучи́телеву де́рзость,

му́жественный победоно́сче: огня́, звере́й,

колеса́ не убоя́вся и мече́м усе́чен во главу́,

вене́ц побе́ды прия́л еси́ от Христа́ Бо́га, взыва́я Ему́: Аллилу́иа.

 

И́кос 3.

Иму́щи оби́тель твоя́ вседрагу́ю главу́ твою́, богому́дрый страстоте́рпче,

я́ко превели́кое сокро́вище, ра́дости исполня́ется о се́м и,

любо́вию воспева́ющи да́нную тебе́ от Бо́га благода́ть исцеле́ний, благода́рно зове́т ти́:

Ра́дуйся, Никомиди́и свети́льниче всесве́тлый;

Ра́дуйся, чту́щей тя́ оби́тели стра́же неусы́пный.

Ра́дуйся, и́мже охладе́ безбо́жие; ра́дуйся, и́мже возрасте́ богопозна́ние.

Ра́дуйся, све́тлая страстоте́рпцев сла́во; ра́дуйся, ра́достное правосла́вных слы́шание.

Ра́дуйся, исцеле́ний благода́тный исто́чниче; ра́дуйся, дарова́ний вели́ких вмести́лище.

Ра́дуйся, благово́нное ми́ро, облагоуха́ющее ду́ши;

Ра́дуйся, я́ко помога́еши призыва́ющим тя́.

Ра́дуйся, слепы́м зре́ние дарова́вый; ра́дуйся, хромы́м благоше́ствие устро́ивый.

Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

 

Конда́к 4.

Бу́рею помышле́ний многобо́жия одержи́м, нечести́вый ца́рь смути́ся,

уви́дев от зави́ствовавших тебе́ враче́в,

я́ко вся́кия неисце́льныя неду́ги цели́ши ты́ и́менем Христа́.

Мы́ же, с весе́лием сла́вяще ди́внаго в тебе́ Бо́га, вопие́м Ему́: Аллилу́иа.

 

И́кос 4.

Слы́шавше никомиди́йстии лю́дие о вели́ком сострада́нии твое́м к стра́ждущим

и о безме́здном врачева́нии от вся́ких боле́зней, устреми́шася вси́ к тебе́,

с ве́рою во врачу́ющую благода́ть, в тебе́ су́щую, и,

прие́млюще ско́рая исцеле́ния от вся́ких боле́зней,

прославля́ху Бо́га и тебе́ велича́ху, всеми́лостиваго цели́теля своего́, зову́ще ти́:

Ра́дуйся, пома́занный ми́ром благода́ти; ра́дуйся, хра́ме Бо́га освяще́нный.

Ра́дуйся, вели́кая благочести́вых сла́во; ра́дуйся, тве́рдая озлобля́емых стено́.

Ра́дуйся, му́дрых превосходя́й ра́зумом; ра́дуйся, ве́рных осиява́яй мы́сли.

Ра́дуйся, Боже́ственных даро́в прия́телище и многообра́зных на́м ми́лостей Госпо́дних исто́чниче;

Ра́дуйся, ско́рый помо́щниче стра́ждущим.

Ра́дуйся, обурева́емых приста́нище; ра́дуйся, заблу́ждших наста́вниче.

Ра́дуйся, боля́щих ту́не врачу́яй; ра́дуйся, оби́льно исцеле́ния источа́яй.

Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

 

Конда́к 5.

Чу́до пресла́вное сотвори́ с тобо́ю Госпо́дь,

егда́ чрез служи́теля Своего́ Ермола́я призва́ тя в чу́дный Сво́й све́т.

Ехи́дною бо ве́лиею угры́зенно уме́ршее отроча́ по моли́тве твое́й ко Христу́ а́бие оживе́ и воста́ здра́во.

Позна́в у́бо Жизнода́вца все́х И́стиннаго Бо́га, с тве́рдою ве́рою воззва́л еси́ Ему́: Аллилу́иа.

 

И́кос 5.

Узре́ све́т слепы́й, ему́же с призыва́нием и́мене Христо́ва прикосну́лся еси́ ты́, сла́вне.

Ермола́ем бо пресви́тером просвеще́н, отри́нув оте́ческое многобо́жие,

восприя́л еси́ ма́тернее благоче́стие, и́мже и отца́ просвети́л еси́.

Сего́ ра́ди тебе́, сла́вному уго́днику Бо́жию и чу́дному врачу́, взыва́ем:

Ра́дуйся, к Бо́гу ве́лие раче́ние име́яй;

Ра́дуйся, присногоря́щий огню́ Боже́ственныя любве́.

Ра́дуйся, де́ятельный послу́шателю свяще́нных поуче́ний Ермола́я;

Ра́дуйся, после́довавый сове́том ма́тере твоея́ Евву́лы.

Ра́дуйся, я́ко вся́ разда́л еси́, да Христа́ приобря́щеши;

Ра́дуйся, любо́вь к ми́ру любо́вию Бо́жиею победи́вый.

Ра́дуйся, я́ко вме́сто сла́дких ми́ра за Христа́ лю́тая страда́ния прия́л еси́;

Ра́дуйся, я́ко о́бщник сотвори́лся еси́ Страсте́м Христо́вым.

Ра́дуйся, восторжествова́вый над все́ми страстьми́;

Ра́дуйся, украси́выйся благода́тным безстра́стием.

Ра́дуйся, исполня́яй ра́дости притека́ющия к тебе́;

Ра́дуйся, ту́не исцеля́яй все́х благода́тию Христо́вою.

Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

 

Конда́к 6.

Пропове́дник и́стины яви́ся просвеще́нный тобо́ю теле́сне и душе́вне слепе́ц:

подо́бно бо ева́нгельскому слепцу́, дерзнове́нно пред все́ми испове́да Све́та И́стиннаго Христа́,

просвеща́юща вся́каго челове́ка, нечести́ваго же царя́ и бо́ги язы́ческия укори́в,

чрез ме́чное усече́ние взы́де к немерца́ющему све́ту на Небеси́ пе́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

 

И́кос 6.

С све́тлым лице́м предста́в суди́лищу царе́ву, дерзнове́нно взыва́л еси́,

преблаже́нне, во услы́шание все́х: «Всецеле́бная си́ла моя́ и сла́ва — Христо́с е́сть,

 И́стинный Бо́г, Влады́ка все́х, ме́ртвыя воскреша́яй и вся́к неду́г отгоня́яй».

За таково́е испове́дание ублажа́юще тя́, глаго́лем:

Ра́дуйся, уста́ громогла́сная Божества́ Христо́ва;

Ра́дуйся язы́че медото́чный, веща́яй Его́ домострои́тельство.

Ра́дуйся, вети́е превы́сшаго богосло́вия; ра́дуйся, се́ятелю му́дрый благоче́стия.

Ра́дуйся, сладкозву́чная ве́ры свире́ль;

Ра́дуйся, сла́вный пропове́дниче Правосла́вия.

Ра́дуйся, пре́жде сме́рти яви́вый ди́вная; ра́дуйся, по сме́рти соверша́яй чу́дная.

Ра́дуйся, зри́телю сла́вы Христо́вой; ра́дуйся, послу́шателю моля́щихся тебе́.

Ра́дуйся, пода́телю ми́лости тоя́ тре́бующим;

Ра́дуйся, хода́таю бла́г почита́ющим па́мять твою́.

Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

 

Конда́к 7.

Ми́ро излия́ся на ду́шу твою́, богому́дрый целе́бниче, от Уте́шителя Ду́ха;

те́мже по сме́рти честны́я оста́нки твоя́,

благоуха́нием свои́м страсте́й злосмра́дие отгоня́я,

исцеле́ние подаю́т вопию́щим ве́рою Бо́гу: Аллилу́иа.

 

И́кос 7.

Егда́ узре́ша и́дольстии чти́тели многоле́тна разсла́блена,

моли́твою твое́ю, свя́те, воздви́гнута и ходя́ща, мно́зи уве́роваша во Христа́;

жрецы́ же бесо́встии, за́вистию снеда́еми, подвиго́ша царя́ на я́рость.

Тебе́ у́бо неща́дно за Христа́ стру́жему и опаля́ему бы́вшу,

со умиле́нием зове́м:

Ра́дуйся, наслажде́ния земна́я презре́вый;

Ра́дуйся, бла́г веще́ственных превы́сший.

Ра́дуйся, я́ко вся́ кра́сная ми́ра сего́ ни во что́ же вмени́л еси́;

Ра́дуйся, я́ко сла́ву скоротеку́щую с себе́ отря́сл еси́.

Ра́дуйся, неулови́м пребы́вый ловле́ния велиа́ра;

Ра́дуйся, победи́вый мучи́теля кова́рства.

Ра́дуйся, не пощади́вый за Христа́ жи́зни своея́;

Ра́дуйся, вра́г яви́выйся вражде́бныя пло́ти.

Ра́дуйся, многобо́жия широту́ утесни́вый;

Ра́дуйся, Боже́ственною си́лою и́долы попра́вый.

Ра́дуйся, остре́йшая стрело́, язвя́щая враги́;

Ра́дуйся, предста́телю, заступа́яй ве́рующия.

Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

 

Конда́к 8.

Странноле́пно явля́шеся тебе́ Госпо́дь, ободря́я и соблюда́я в муче́ниих за и́мя Его́:

во о́бразе бо пресви́тера Ермола́я, клоко́чущее о́лово,

в не́же вве́ржен бы́л еси́, охлади́, и в мо́ри отреши́в ве́лий ка́мень от вы́и твоея́,

изведе́ неврежде́нна на зе́млю. Ты́ же, па́ки предста́в пред царя́,

торже́ственно пе́л еси́ Христу́ Бо́гу: Аллилу́иа.

 

И́кос 8.

Ве́сь у́мне на Небеси́ водворя́яся, и ни́зу на земли́ су́щих не оставля́еши,

сопребыва́я с на́ми всечестно́ю главо́ю твое́ю, вели́кий страстоте́рпче Христо́в,

прие́мля от Го́спода и подая́ просвеще́ние и освяще́ние вопию́щим тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, прему́дрости Боже́ственныя испо́лненный;

Ра́дуйся, промышле́ния Бо́жия о на́с таи́нниче.

Ра́дуйся, богому́дренных умо́в услажде́ние;

Ра́дуйся, боголюби́вых ду́ш увеселе́ние.

Ра́дуйся, пресве́тлый Христо́в би́сере; ра́дуйся, освяще́нный душе́ю и те́лом.

Ра́дуйся, во дво́рех перворожде́нных на Небеси́ всели́выйся;

Ра́дуйся, в присноблаже́нных обита́яй черто́зех.

Ра́дуйся, све́та Тро́ическаго зри́телю;

Ра́дуйся, в моли́твах к Бо́гу те́плый о на́с предста́телю.

Ра́дуйся, просвеще́ние душа́м подава́яй;

Ра́дуйся, скорбя́щим утеше́ние низпосыла́яй.

Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

 

Конда́к 9.

Вся́кое естество́ удиви́ся, Пантелеи́моне,

сия́нию в тебе́ благода́ти и бога́тству доброде́телей:

ангелоподо́бней чистоте́ твое́й, вели́кому му́жеству в лю́тых страда́ниих,

кре́пкой любве́ ко Христу́ и мно́гому сострада́нию к лю́дем,

в ни́хже твори́ши пресла́вная, во е́же пе́ти: Аллилу́иа.

 

И́кос 9.

Вети́я многовеща́нныя не возмо́гут по достоя́нию восхвали́ти боре́ния твоя́,

сла́вный добропобе́дниче,

ка́ко непобеди́мою си́лою Бо́жиею ю́ный ле́ты победи́ дре́вняго и иско́ннаго врага́

и посрами́ и́дольскую пре́лесть. Мы́ же, удивле́ния испо́лненнии, зове́м ти́:

Ра́дуйся, ра́достное зре́лище а́нгелов; ра́дуйся, благогове́йное удивле́ние челове́ков.

Ра́дуйся, кро́вь за Христа́ излия́вый и в сме́рти млеко́ источи́вый;

Ра́дуйся, те́ло за Него́ му́ченичестей сме́рти преда́вый.

Ра́дуйся, испове́дничества пра́вило; ра́дуйся, до́блий во́ине Царя́ царе́й.

Ра́дуйся, тьмы́ держа́вца победи́вый;

Ра́дуйся, побе́дою твое́ю Небе́сных и земны́х обвесели́вый.

Ра́дуйся, го́рняго ми́ра обита́телю блаже́нный;

Ра́дуйся, до́льняго ми́ра му́дрый стра́нниче.

Ра́дуйся, дре́во, украше́нное плода́ми благода́тных дарова́ний;

Ра́дуйся, нося́й добропобе́дныя ве́тви.

Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

 

Конда́к 10.

Сострада́ния испо́лнен, я́ко и́стинный подража́тель Пода́теля ми́лости Го́спода,

честны́й страда́льче, Пантелеи́моном (си́ есть, всеми́лостивым)

от Него́ проимено́ван еси́, на вся́ притека́ющия к тебе́ ми́лость излива́я,

ю́же и на́м неоску́дно источа́й, о тебе́ вопию́щим Бо́гу: Аллилу́иа.

 

И́кос 10.

Сте́ну тя́ тве́рду обре́т мучи́тель, ники́ими же му́ками победи́му,

покуси́ся сокруши́ти кре́пость твою́ зубы́ звере́й и о́стриями мучи́лищнаго колеса́,

оба́че и в се́м ничто́же успе́: си́ла бо Христо́ва лю́тость звере́й укроти́,

а стра́шное ко́ло, на не́мже обраща́емо бе́ те́ло твое́, а́бие сокруши́ся.

Тебе́ у́бо, непобеди́мому страстоте́рпцу, зове́м:

Ра́дуйся, честно́е Христо́во избра́ние; ра́дуйся, непоро́чное Бо́гови благоуха́ние.

Ра́дуйся, тве́рдый адама́нте Це́ркве;

Ра́дуйся, непоколеби́мый сто́лпе, досяза́яй до Небесе́.

Ра́дуйся, зве́ри ви́димыя укроща́яй; ра́дуйся, драко́нов неви́димых сокруша́яй.

Ра́дуйся, обагре́нный твое́ю за Христа́ кро́вию, срастворе́нною млеко́м;

Ра́дуйся, неувяда́емыя прие́мый венцы́.

Ра́дуйся, ра́дость причини́вый А́нгелом и челове́ком;

Ра́дуйся, просла́вленный Бо́гом на Небеси́ и на земли́.

Ра́дуйся, небожи́телю, ликовству́яй с му́ченики;

Ра́дуйся, насыща́яйся лицезре́нием Христа́ пресла́дким.

Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

 

Конда́к 11.

Пе́снь исхо́дную прино́сим твоему́ за Христа́ заколе́нию свяще́нному,

в не́мже вме́сте с кро́вию млеко́ истече́ от тебе́, великому́чениче,

и ма́сличина, под не́юже усе́чен бы́л еси́, испо́лнися цели́тельных плодо́в.

Те́мже Христу́, ди́вно прославля́ющему сла́вящия Его́, те́пле вопие́м: Аллилу́иа.

 

И́кос 11.

Светоза́рная луча́ бы́л еси́, богому́дре, во тьме́ многобо́жия седя́щим,

путеводя́щая к Со́лнцу Пра́вды Христу́ Бо́гу, Ему́же моли́ся,

во све́те за́поведей Его́ при́сно пребыва́ти и на́м,

сицева́я ра́достная тебе́ принося́щим:

Ра́дуйся, пресве́тлая звездо́, на мы́сленной тве́рди блиста́ющая;

Ра́дуйся, луча́, христоимени́тым лю́дем светя́щая.

Ра́дуйся, та́инственно облистава́емый от Со́лнца Христа́;

Ра́дуйся, у́мне зе́млю обтека́яй.

Ра́дуйся, селе́ние кра́сное Пресвята́го Ду́ха;

Ра́дуйся, сосу́де пречестны́й, излива́яй исцеле́ния.

Ра́дуйся, чистоты́ сокро́вище; ра́дуйся, ми́лости тезоимени́те.

Ра́дуйся, Ца́рствия Небе́снаго насле́дниче;

Ра́дуйся, ве́чныя сла́вы соприча́стниче.

Ра́дуйся, предста́телю бе́дствующим в мо́ри жите́йстем;

Ра́дуйся, безсре́брениче, помога́яй призыва́ющим тя́ с ве́рою.

Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

 

Конда́к 12.

Благода́ти оби́лие прия́л еси́, треблаже́нне,

по оби́лию любве́ твоея́ ко Христу́ Бо́гу.

И́же и яви́ тя́ многоцеле́бным исто́чником,

безме́здно врачу́ющим душе́вныя и теле́сныя боле́зни притека́ющих к тебе́

с ве́рою и Бо́гу вопию́щих: Аллилу́иа.

 

И́кос 12.

Пою́ще многострада́льныя по́двиги твоя́ за Христа́, сла́вный страстоте́рпче,

хва́лим долготерпе́ние твое́, ублажа́ем му́ченическую кончи́ну,

почита́ем и свяще́нную па́мять твою́, засту́пниче на́ш и цели́телю,

и в похвалу́ сицева́я тебе́ зове́м:

Ра́дуйся, благоче́стия трубо́ благозву́чная;

Ра́дуйся, мечу́, посеца́яй нече́стие.

Ра́дуйся, строга́нный на дре́ве за Распросте́ршаго ру́це Свои́ на дре́ве Кре́стнем;

Ра́дуйся, я́ко опаля́ем за Него́, пре́лести пе́щь погаси́л еси́.

Ра́дуйся, я́звами твои́ми враги́ уязви́вый;

Ра́дуйся, кро́вию твое́ю то́ки и́дольския кро́ве изсуши́вый.

Ра́дуйся, в кипя́щее о́лово вве́рженный за Христа́;

Ра́дуйся, погруже́нный за и́мя Его́ в вода́х морски́х.

Ра́дуйся, промышле́нием Бо́жиим неврежде́н в си́х пребы́вый;

Ра́дуйся, я́ко чрез о́гнь и во́ду муче́ния вше́л еси́ в поко́й небе́сный.

Ра́дуйся, излива́яй неизсяка́емыя струи́ ми́лости ве́рным;

Ра́дуйся, благосострада́тельный врачу́, исцеле́ния благода́тная подава́яй.

Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

 

 

Конда́к 13.

О многострада́льный и преди́вный страстоте́рпче Христо́в и цели́телю на́ш Пантелеи́моне!

Ми́лостиво прие́м сие́ ма́лое от на́с приноше́ние,

от многообра́зных неду́гов исцели́ ны́ и предста́тельством твои́м сохрани́ от вра́г ви́димых

и неви́димых и ве́чнаго муче́ния изба́витися на́м Го́спода умоли́,

 да во Ца́рствии Его́ вы́ну воспева́ем: Аллил<

Как работает сервис
Как подать записку?
Благодарственный молебен
Как заказать благодарственный молебен?
ПОДПИСКА НА ПОЧТОВУЮ РАССЫЛКУ

Информационно-познавательные письма о вопросах веры, мировоззрения, актуальных проблемах современности и церковных событиях.

Помощь в telegram